Menu
首页 产品中心 产品详情
耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线和电缆
产品概括:
● 用 途: 适用于有无卤低烟阻燃要求的固定布线和电力、电子设备内部连接用电线电缆。
● 导 体: 软铜线或镀锡铜线。
● 绝 缘: 105℃热固性阻燃交联聚烯烃(WDZ/XPO-105)
● 护 套: 105℃热固性阻燃交联聚烯烃(WDZ/XPO-105)
● 燃烧特性: 单根阻燃,成束阻燃A类、B类、C类、D类
● 产品标准: JB/T 10491.2-2004
技术参数:
型号规格芯数x                  导体截面积mm2导体绝缘护套厚度 mm外形尺寸    mm额定电压         V额定温度         ℃105℃时绝缘电阻最小值            M Ω· k m
根数/单线直径mm外径          mm标称厚度  mm外径                mm标称下限上限
WDZ-BYJ-1051x 0.51/0.800.80 0.6 2.00 2.00 2.6 450/7501050.015
WDZ-BYJ-1051x 0.751/0.970.97 0.6 2.17 2.17 2.7 450/7501050.014
WDZ-BYJ-1051x 11/1.131.13 0.7 2.53 2.53 2.9 450/7501050.013
WDZ-BYJ-1051x 1.51/1.381.38 0.7 2.78 2.78 3.3 450/7501050.011
WDZ-BYJ-1051x 2.51/1.781.78 0.8 3.38 3.38 3.9 450/7501050.009
WDZ-BYJ-1051x 41/2.252.25 0.8 3.85 3.85 4.4 450/7501050.0077
WDZ-BYJ-1051x 61/2.762.76 0.8 4.36 4.36 4.9 450/7501050.0065
WDZ-BYJ-1051x 107/1.354.05 1.0 6.05 6.05 6.8 450/7501050.0065
WDZ-BYJ-1051x 167/1.705.10 1.0 7.10 7.10 8.0 450/7501050.0050 
WDZ-RYJ-1051x 0.528/0.150.96 0.6 2.16 2.16 2.6 450/7501050.013 
WDZ-RYJ-1051x 0.7542/0.151.20 0.6 2.40 2.40 2.8 450/7501050.012 
WDZ-RYJ-1051x 132/0.201.34 0.7 2.74 2.74 3.0 450/7501050.011 
WDZ-RYJ-1051x 1.548/0.201.63 0.73.03 3.03 3.4 450/7501050.010 
WDZ-RYJ-1051x 2.577/0.202.10 0.83.70 3.70 4.0 450/7501050.009 
WDZ-RYJ-1051x 456/0.302.70 0.84.30 4.30 5.0 450/7501050.007 
WDZ-RYJ-1051x 684/0.303.30 0.84.90 4.90 5.8 450/7501050.006 
WDZ-RYJ-1051x 10144/0.304.70 1.0 6.70 6.70 6.9 450/7501050.0056
WDZ-RYJ-1051x 16126/0.405.70 1.0 7.70 7.70 8.5 450/7501050.0046
WDZ-RYJYJ-1052x 0.75 42/0.151.20.6 2.40 0.8 6.40 6.0 7.6 300/5001050.012 
WDZ-RYJYJ-1052x 1 32/0.201.340.6 2.54 0.8 6.68 6.4 8.0 300/5001050.011 
WDZ-RYJYJ-1052x 1.5 48/0.201.630.7 3.03 0.8 7.66 7.4 9.0 300/5001050.011 
WDZ-RYJYJ-1052x 2.5 77/0.202.10.8 3.70 1.0 9.40 8.9 11.0 300/5001050.010 
WDZ-RYJYJ-1053x 0.75 42/0.151.20.6 2.40 0.8 6.77 6.4 8.0 300/5001050.012 
WDZ-RYJYJ-1053x 1 32/0.201.340.6 2.54 0.8 7.07 6.8 8.4 300/5001050.011 
WDZ-RYJYJ-1053x 1.5 48/0.201.630.7 3.03 0.9 8.33 8.0 9.8 300/5001050.011 
WDZ-RYJYJ-1053x 2.5 77/0.202.10.8 3.70 1.0 9.97 9.6 12.0 300/5001050.010 
WDZ-RYJYJ-1054x 0.75 42/0.151.20.6 2.40 0.8 7.39 6.8 8.6 300/5001050.012 
WDZ-RYJYJ-1054x 1 32/0.201.340.6 2.54 0.9 7.93 7.6 9.4 300/5001050.011 
WDZ-RYJYJ-1054x 1.5 48/0.201.630.7 3.03 1.0 9.31 9.0 11.0 300/5001050.011 
WDZ-RYJYJ-1054x 2.5 77/0.202.10.8 3.70 1.1 11.13 10.5 13.0 300/5001050.010 
WDZ-RYJYJ-1055x 0.75 42/0.151.20.6 2.40 0.9 8.28 7.4 9.6 300/5001050.012 
WDZ-RYJYJ-1055x 1 32/0.201.340.6 2.54 0.9 8.66 8.3 10.0 300/5001050.011 
WDZ-RYJYJ-1055x 1.5 48/0.201.630.7 3.03 1.1 10.38 10.0 12.0 300/5001050.011 
WDZ-RYJYJ-1055x 2.5 77/0.202.10.8 3.70 1.2 12.39 11.5 14.0 300/5001050.010